رزرو دوره آموزشی کارشناسی رنگ و بدنه خودرو

  • شما با پرکردن این فرم قبول می نمایید که در مرحله بعدی مبلغ رزرو کلاس را بپردازید.
  • هزینه رزرو دوره آموزش کارشناسی خودرو (با انتصاب مالیات بر ارزش افزوده) 500000 تومان می باشد که پس از ثبت نام، با انتقال به سایت پذیرنده قابل پرداخت است.
  • دقت داشته باشید مبلغ پرداختی فقط به منظور پیش پرداخت برای رزرو کلاس بوده و در هنگام حضور شما از هزینه کل کسر می گردد. شما موظف هستید باقی مبلغ پرداختی کلاس را قبل از تشکیل کلاس حضورا پرداخت نمایید.

Call Now Buttonاکنون تماس بگیرید